Informationsmøde for nye og gamle aktive medlemmer

Til kalenderen!

Dato: Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00.

Sted: Thors Bakke, Møllegade 4, 8900  Randers C (se nedenfor)


Mødet har til formål at give en orientering om det mulige samarbejde med museet.

Vi kommer bl.a. ind på, hvad vi som amatørarkæologer kan byde ind med, og hvilke opgaver museet eventuelt vil have interesse i at få løst af lægfolk.


Så skal vi også tale om, hvordan samarbejdet kan foregå i praksis. Arbejde på selve museet kan kun foregå i museets normale arbejdstid. Det kræver instruktion fra museets fagfolk, og der er begrænsede pladsforhold, hvor der arbejdes. Dernæst har museet opstillet nogle regler for frivillige, og alt det tager vi en snak om. 


Hvis I læser notatet om Amatør-arkæologi, som også findes på denne side, kan I danne jer et indtryk af, hvad dagsordenen kommer til at indeholde i en lidt løs form.


Hvor mødes vi?

Vi holder infomødet i Salen på Thors Bakke Plejehjem, hvor vi også afholder folkeuniversitetsforedrag. Bygningen ligger på hjørnet af Biografgade og Møllegade. Der er parkeringsmuligheder enten i den to-etagers parkeringskælder (ingen betaling efter kl. 18) lige under salen, eller på det store areal foran Thors Bakke. Indgang til salen fra parkeringskælderen og fra den store trappe i Biografgade og fra Møllegade. 


Tilmelding: Til mail udgravning@gmail.com


Vi håber at se så mange af jer, som muligt.

0 visninger

 Nyhedsbrev: 

Et par gange om året udsender vi nyhedsbrev til vore medlemmer med aktuelt fra lokalområdet, aktuelle foredrag i samarbejde med folkeuniversitetet osv. Selvom du endnu ikke er medlem, kan du sagtens tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Adresse:

Randersegnens Amatørarkæologer

c/o Historisk Samfund

Helligåndshuset

Erik Menveds Plads 1

8900  Randers C

Telefon 29 36 49 66

Mail: Udgravning@gmail.com

Søg på hjemmesiden...

Logo spejlvendt.JPG

Find os på facebook

  • Facebook