Persondataforordningen

Vi passer på dine data

 

Persondataloven: 

EU har vedtaget nye regler, så privatpersoner fremover er bedre beskyttede, når virksomheder og organisationer håndterer personoplysninger.

De nye regler trådte i kraft 25. maj 2018 og gælder i hele EU (smat EØS-landene). Databeskyttelsesreglerne gælder også for behandling af personoplysninger i foreninger. Derfor er du automatisk omfattet af beskyttelsen af dine private data, uden at du behøver foretage dig noget. 

Regler for registrering af data:
Randersegnens Amatørarkæologer indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang, det er fastsat ved lov, eller hvis det har betydning for dit medlemskab.

Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din indmeldelse i Randersegnens Amatørarkæologer eller ved deltagelse i et af vores arrangementer. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, fødselsdato, mail og telefonnummer, men det kunne også være mere følsomme oplysninger som fx oplysning om allergier i forbindelse med spisning til et arrangement og lign.

Opbevaring af oplysninger:

Det er ifølge databeskyttelsesreglerne i orden, at vi registrerer almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter i foreningen. Ud over ovennævnte generelle oplysninger om fx allergiver, vil vi også kunne opbevare mere foreningsspecifikke oplysninger som fx færdigheder inden for amatørarkæologi til brug for udgravnings-koordinationen. 

Data opbevares digitalt hos bestyrelse og forretningsfører på een fælles liste, og anvendes udelukkende på it-systemer, der til enhver tid er beskyttet af opdaterede antivirusprogrammer og firewalls.
 

Videregivelse af oplysninger:

Medlemskab af en forening er en privat sag. Herunder følger nogle eksempler på, hvordan en forening som os skal forvalte reglerne i databeskyttelsesloven: 

1. Som udgangspunkt må vi ifølge dataforordningen gerne videregive dine oplysninger internt i foreningen, fx i form af en medlemsliste i medlemsbladet, hvis bladet alene distribueres internt i foreningen. Da vores medlemsblad ligger frit tilgængeligt på fx bibliotek og museum, sætter vi aldrig medlemslister i medlemsbladet. (Det ville kræve alle medlemmers samtykke.)

 

2. Ifølge dataforordningen er det også i orden at dele medlemsoplysninger på en lukket internetside - skærmet af medlemslog-in - altså hvor kun foreningens medlemmer har adgang. Heller ikke dette praktiserer vi.

3. Vi har i foreningen i stedet åbnet mulighed for, at du selv på medlemssiderne her på hjemmesiden - bag en kode - kan vælge at dele dine oplysninger med de øvrige medlemmer. Du kan logge ind på hjemmesiden med din kode og skrive om dig selv i "Profil" og du kan opdatere din adresse og mail mv. i feltet "Mine medlemsoplysninger".  

4.

Når der masseudsendes e-mails til foreningens medlemmer, husker vi også, at medlemskab af en forening er en privat sag. Derfor sender vi masseudstedte mails, så du IKKE kan se de øvrige mailmodtagere. Det gør vi ved at placere alle medlemmers mailadresser i feltet BCC. Så kan alle modtagere kun se deres egen mailadresse.

Sletning af data: 

Randersegnens Amatørarkæologer er som tilskudsberettiget forening delvis forpligtet til at opbevare indbetalings- og persondata i en længere tidsperiode - også efter eventuelt ophør af medlemskab. Vi opbevarer data i samme beskyttede form, som mens du er medlem. Du kan til enhver tid anmode om at få dine persondata slettet, men det kan i nogle tilfælde vare lidt tid, før vi kan imødekomme anmodningen. Som følge af vores lovgivningsmæssige pligt til at opbevare indbetalings- og persondata i forbindelse med aftenskolevirksomhed, vil data først blive slettet i op til 2 hele regnskabsår efter det enkelte medlemskabs ophør.

 

Har man som medlem ikke deltaget i aftenskolevirksomhed (fx Folkeuniversitetsforedrag) vil man blive slettet straks efter modtaget anmodning.

Hvad ved I om mig?

Du kan altid kontakte formand Eske Thøgersen på eske.thoegersen@sol.dk eller forretningsfører Birthe Thorsen btho48@outlook.com og få at vide hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan også rette, opdatere og indsende nye oplysninger til os for eksempel når du flytter eller får nyt telefonnummer.


Hvis du konstaterer, at Randersegnens Amatørarkæologer har mangelfulde eller fejlagtige oplysninger om dig, bedes du kontakte os, så vi kan rette det.

Du har ret til at klage:
Du har mulighed for at klage over Randersegnens Amatørarkæologers behandling af dine oplysninger og data. Klagen sendes til formanden.

Hvis vi ikke sammen kan løse problemet – eller vi træffer en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af persondatapolitik:
Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil Randersegnens Amatørarkæologer løbende opdatere denne persondatapolitik.


Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i vores medlemsblad og på vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan få mere at vide om persondatalovgivningen og EU's persondataforordning på www.datatilsynet.dk.