Kommende arrangementer

Se nederst på siden i hvilke medier kommende arrangementer omtales.

Kommende arrangementer omtales følgende steder:

- I dagspressen (Randers Amtsavis, Randers Onsdag, Randers i dag, Din Avis, Randers Netavis) 

- På facebook (Randers, RANDERS 2, 4 x "Det sker"-sider, Midtdetekt og Fortidsminder og Kultur, Kulturelt Samvirke Randers - incl. Samvirkes mobilapp).

- I blade (Folkeuniversitetet og DetSker)

Du er ALTID meget velkommen til at dele vores opslag. Kontakt os, hvis vi du ønsker arrangementerne omtalt andre steder.