Kommende arrangementer

Se nederst på siden i hvilke medier kommende arrangementer omtales.

Kommende arrangementer omtales følgende steder:

- I dagspressen (Randers Amtsavis, Randers Onsdag, Randers i dag, Din Avis, Randers Netavis) 

- På facebook (Randers, RANDERS 2, 4 x "Det sker"-sider, Midtdetekt og Fortidsminder og Kultur, Kulturelt Samvirke Randers - incl. Samvirkes mobilapp).

- I blade (Folkeuniversitetet og DetSker)

Du er ALTID meget velkommen til at dele vores opslag. Kontakt os, hvis vi du ønsker arrangementerne omtalt andre steder. 

 Nyhedsbrev: 

Et par gange om året udsender vi nyhedsbrev til vore medlemmer med aktuelt fra lokalområdet, aktuelle foredrag i samarbejde med folkeuniversitetet osv. Selvom du endnu ikke er medlem, kan du sagtens tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Adresse:

Randersegnens Amatørarkæologer

c/o Historisk Samfund

Helligåndshuset

Erik Menveds Plads 1

8900  Randers C

Telefon 29 36 49 66

Mail: Udgravning@gmail.com

Søg på hjemmesiden...

Logo spejlvendt.JPG

Find os på facebook

  • Facebook