tor. 12. mar. | Kulturhuset, Museum Østjylland, 1. sal

Generalforsamling - aflyst/udskudt indtil videre

Velkommen til den ordinære generalforsamling, hvor vi inden generalforsamlingen skal høre et underholdende foredrag om middelalderens effektive møntvæsen!
Man kan ikke længere tilmelde sig
Generalforsamling - aflyst/udskudt indtil videre

Tid & sted

12. mar. 2020 19.00 – 21.00
Kulturhuset, Museum Østjylland, 1. sal, Stemannsgade 2, 8900 Randers, Danmark

Om begivenheden

Læs herunder om: 

1. Foredrag

2. Forplejning - kaffe/te/soda/vand og lagkage

3. Generalforsamling

ad 1.

Der er masser af sølvmønter og kreative danske konger på programmet, når Thomas Guntzelnick Poulsen holder foredrag for os om den ældre middelalders danske møntvæsen. 

Der er blevet slået mønter og brugt mønter i Danmark siden vikingetiden. Det var dog først i middelalderen, at  slog mønterne slog rigtigt igennem som betalingsmiddel. Thomas har forsket i det danske møntvæsen i perioden mellem år 1074 og år 1241. 

Danmark var i middelalderen opdelt i en række regioner med hver deres mønt, og kongerne sørgede for, at kun danske mønter blev brugt her i landet. Udenlandske købmænd måtte veksle deres mønter til danske mønter ved særlige vekselboder, hvor kongen naturligvis sørgede for at tage sig betalt i vekselgebyrer. 

Også den danske befolkning måtte med to-tre års mellemrum og senere hvert år skifte deres mønter ud ved kongens møntsmedjer, hvor nye mønter blev udleveret til borgerne. Det var naturligvis ikke gratis for befolkningen. Udover at afkræve folk et gebyr for at veksle mønterne, kunne kongen også finde på at udsende mønter med lidt mindre sølvindhold end dem, der blev afleveret! Hele dette system med veksling af mønterne blev på latin kaldt ”Renovatio monetae”. og var en af kongens vigtigste indtægtskilder, ” fortæller Thomas Guntzelnick Poulsen.

Lokale detektorførere ved Hornbæk været heldige at gøre et fint møntfund, og det fortæller Thomas Guntzelnick Poulsen også om i foredraget i Randers. 

OBS! Der er naturligvis INGEN tilmeldingspligt til generalforsamlingen, men ved du, at du kommer, så giv os gerne et prej, så vi ved, om vi skal sætte 10 eller 50 stole frem. 

Vi håber at se rigtig mange meldemmer til generalforsamling og foredrag! 

Medlemmer af Danmarks kulturarvsforening (DAKUA) og Midtdetekt er velkomne til at deltage i foredraget uden af være medlemmer. Men:

Nye medlemmer kan også starte her. Alle er velkomne! 

Indmeldingsblanket:  https://www.randers-arkaeologi.com/indmeldelsesblanket 

ad 2. 

Forplejning - giver foreningen.

ad 3.

Randersegnens Amatørarkæologer indkalder hermed til den ordinære generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens beretning og regnskab. 

4. Indkomne forslag.  

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Eventuelt. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (Og ikke 11.02.2020, som fejlagtigt skrevet i november 2019-medlemsbladet.) 

Link til vedtægter:  https://www.randers-arkaeologi.com/foreningens-vedtaegter 

Del denne begivenhed