Hvad bruger I min deltagerbetaling til?

En foredragsholder skal have betaling for at holde foredrag:

Fast honorar + transport i form af Statens takster for kørsel. Prisen bliver et svingende - men meget højt beløb - for en lille forening. Vi afholder 4-5 folkeoplysende foredrag årligt.

 

Foreningen har en eneste indtægt - medlemskontingenterne, og det ville give foreningen et bragende underskud, hvis vi selv skulle finansiere denne udgift.

Hvert af foredragene må gerne give et mindre underskud, men balance på kr. 0 er at foretrække.

 

For at opnå balance, allierer vi os med 2 parter:

  1. Folkeuniversitetet

  2. Deltagerne til foredragene

 

 

Ad 1. Folkeuniversitetet:

Folkeuniversitetet er en landsdækkende folkeoplysningsvirksomhed, som har til formål at udbrede kendskabet til bl.a. nye forskningsresultater. De giver tilskud til folkeoplysende foredrag. Krav: Foredragene skal være åbne for alle - medlemmer som ikke medlemmer. Vi er kun glade for at dele vores interesse med alle, der vil være med.

Når vi inviterer en foredragsholder til at afholde foredrag i vores forening i Folkeuniversitets-regi, er det således Folkeuniversitetet, der betaler foredragsholderen. Vi som forening betaler Folkeuniversitetet en mindre, men fast og kendt pris. Forskellen på de 2 beløb er Folkeuniversitets tilskud til arrangementet.

 

Ad 2. Deltagerbetaling:

Men vi skal stadig betale et 4-ciftet beløb til Folkeuniversitetet. Med den nuværende deltagerbetaling kan vi afholde et foredrag i økonomisk balance, hvis vi har et deltagerantal på omkring 33 betalende deltagere. Også de frivillige, som lægger et stort arbejde i arrangementet, betaler. Medlemmer betaler et mindre deltagerbeløb end ikke-medlemmer, da de jo også spæder til i form af et årskontintent. Kaffen og kagen betaler foreningen eller de frivillige. Har vi flere deltagere, så der også er balance incl. kaffe og kage - er alle glade.

Men er der så altid deltagerbetaling for foredrag i Randersegnens Amatørarkæologer?  Nej, det er der bestemt ikke. Museum Østjyllands arkæologer ser lykkeligvis med milde øjne mod vores lille forening, og vi inviterer dem jævnligt til at holde foredrag for vores medlemmer om lokale fund. Her er der ingen deltagerbetaling for dig. Og vi er meget taknemmelige for arkæologernes velvilje. Men til gengæld skal man være medlem af foreningen for at deltage i disse foredrag.

Tænker du, at et medlemskab kunne være noget for dig, så kig her:

Og så glæder vi os bare over at kunne dele denne spændende interesse med flest muligt.